Grad Split, smješten usred hrvatske obale Jadranskog mora, poznat je kao tradicionalno središte pomorske i brodograđevne industrije. Split se je također razvio u vrlo važno i jako obrazovno središte, sa svojim Sveučilištem i brojnim školama svih vrsti i ranga. Tu naravno treba uključiti i Pomorsku školu, zatim Pomorski fakultet, a ima i nekoliko učilišta ili centara za uvježbavanje i izobrazbu pomoraca. također, u Splitu se nalazi više agencija za zapošljavanje pomoraca i za pružanje usluga tehničkog upravljanja brodovima. Većina agencija posjeduju svoje vlastite centre za uvježbavanje i izobrazbu sa simulatorima i drugom opremom. U Splitu je i sjedište nekoliko institucija za znanstvena istraživanja , medu kojima treba istaknuti Oceanografski institut, Hrvatski hidrografski institut i Institut za jadranske kulture. Split je i sjedište važnih organizacija kao što su Hrvatski registar brodova i PLOVPUT, državna tvrtka za održavanje plovnih putova na našem dijelu Jadrana. Split je ujedno i važna teretna luka, dok je njena putnička luka veoma zaposlena, kako u domaćem tako i u međunarodnom putničkom i trajektnom prometu. Meteorološka postaja u Splitu pokriva cijelu hrvatsku obalu.

Nije slučajno da je u ovom gradu prvo udruženje pomorskih strojara nastalo vec pred sedamdeset godina. Dakle, još 1933. godine osnovano je u Splitu Udruženje časnika stroja trgovačke mornarice. Ova organizacija je prestala biti aktivna tijekom II. svj. rata da bi iza rata, pod ovim ili onim imenom, ponovno oživjela i evo i dandanas još uvijek živi i bez prekida uspješno djeluje, unatoč zacudujucoj indiferentnosti lokalnih upravnih struktura prema pomorstvu općenito, a prema Udruzi posebno. Današnji naziv udruženja je UDRUGA POMORSKIH STROJARA – SPLIT i to je jedina udruga takve vrste u zemlji. Prije nekoliko godina u nju su se počeli učlanjivati i brodostrojari koji obitavaju van Splitsko-dalmatinske županije, pa je po novom Statutu, područje djelovanja Udruge prošireno na cijeli teritorij RH.

Treba imati na umu da je u Splitu prvi put osnovana Pomorska škola (nautičkog smjera) još davne 1849. godine, znaci prije 150 godina. Split je, nakon nestanka sa scene brodova na jedra i nastupom parnih strojeva, a kasnije i dizelskih motora za pogon brodova, razvio afinitet prema brodostrojarskoj struci. Tako je pri Tehničkoj školi u Splitu 1925. godine osnovan Brodostrojarski odsjek i od tada pa nadalje, u Splitu su u Tehničkoj školi, a kasnije u Pomorskoj školi, stasale generacije i generacije vrsnih pomorskih strojara. Splitski brodostrojari bili su traženi širom zemlje, a u posljednjih četrdesetak godina, kada je plovidba na brodovima stranih brodara i zastava postala atraktivna, bili su prepoznati i u inostranstvu kao odlični brodostrojarski časnici. Osim toga, oni su prije, kad bi odlučili prekinuti s plovidbom, lako nalazili posao na kopnu u raznoraznim tvrtkama, koje su ih rado zapošljavale, a takav je manje više i dandanas slučaj.

Osnovna zadaća i svrha ove Udruge je poboljšanje položaja brodskog strojarskog časnika te promicanje ugleda i digniteta brodostrojarske struke, što možemo postići podizanjem razine i kvalitete njihova stručnog obrazovanja. Stoga smo tijekom vremena uspostavili jake kontakte i dobru suradnju sa svim važnijim čimbenicima i institucijama koje sudjeluju na istom ili sličnom polju djelovanja, kao što su škole, počev od Pomorske škole pa do Pomorskog fakulteta, uključujući tu i brodogradilišta i brodarske kompanije i ostale pomorske institucije. Primjerice, ispitne komisije pri Lučkoj kapetaniji, za polaganje stručnih ispita u brodostrojarskoj struci, a time i stjecanje ovlaštenja za vršenje časničkih poslova na brodovima, sačinjavaju većinom članovi ove Udruge.

Ostvarivanje zadanih ciljeva postižemo na razne načine i u raznim oblicima kao što su organiziranje raznih seminara, rasprava, okruglih stolova i panela, predavanja i predstavljanja noviteta u struci, a organiziraju se i posjete na lice mjesta, počev od brodova, brodogradilišta, muzeja pa sve do ustanova i škola.

Glavno tijelo Udruge je Skupština. Pod upravna tijela spadaju predsjednik Udruge, zatim Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti. Izvršni odbor se redovito sastaje jednom mjesečno, kako bi odredio tekuće zadatke i raspravljao o svemu što se tiče Udruge, kao i općenito o stanju u pomorstvu i pomorskom školstvu u gradu, a i širom naše domovine.

Jednom sedmično redovni članovi se sastaju u prostorijama tajništva radi druženja i izmjene mišljenja. Tajništvo se sastoji od jedne manje prostorije gdje je smješten ured, uredska oprema i pismohrana, a u drugoj malo većoj prostoriji se nalazi stol za sastanke. Udruga je uredila i svoju stručnu knjižnicu, uglavnom knjige poklonjene od strane naših članova. Osim knjiga iz struke, tu se mogu naći i knjige iz beletristike, razni almanasi i godišnjaci, povijesne knjige itd., a sve vezano uz pomorstvo. Dosada smo sakupili preko 420 raznih knjiga, a svakim danom osvane pokoja nova. U prostoriji za sastanke držimo časopise i brodostrojarske eksponate.

Valja posebno naglasiti kako smo dugo vremena kuburili bez ikakvih prostorija, jer grad nije smatrao naročito važnim da nam tu pomogne. Može se samo zamisliti u kakvim smo uvjetima radili i uspjeli opstati. Konačno, prije nekoliko godina JADROPLOV nam je dao na korištenje, najprije jednu, a kasnije i drugu susjednu prostoriju na čemu smo im jako zahvalni, jer nam je to Konačno omogućilo normalan rad.

Trenutačno Udruga broji 390 članova, što redovnih, što počasnih i podupirućih članova (odnosi se na fizičke osobe – tu nisu ubrojene tvrtke i ustanove koje su podupirući članovi, a kojih sada imamo 26). Članstvo kontinuirano raste. Ohrabruje što se upisuje sve više mladih kolega, kojima je prirodna zadaća nastaviti onim utrtim putem kojeg su prethodne generacije iza sebe ostavile.

Dosta smo aktivni i u izdavačkoj djelatnosti. Osim našeg časopisa – glasila UKORAK S VREMENOM koji izlazi dvaput godišnje na simbolične datume, na dan Sv. Duje i dan Sv. Nikole, a koji je u pomorskim krugovima veoma cijenjen i tražen, te posebne jubilarne monografije UDRUGA POMORSKIH STROJARA 1969. – 1999., tiskali smo i knjigu RJEČNIK AKRONIMA, također vrijednu i traženu knjigu koju je sastavio naš član, gosp. Boris Abramov. Potpomažemo i tiskanje drugih školskih i stručnih knjiga koje pišu ugledni članovi naše Udruge. O tome detaljnije na stranici koja nosi naslov PUBLIKACIJE.

UDRUGA POMORSKIH STROJARA – SPLIT
Sjedište i tajništvo,
Dražanac 3A,
21000 S P L I T

Telefon/Faks/Autosekr.:
(021 398 981)

Kontakt osoba:
Toni Batinić
mob: 098 678 656

Predsjednik udruge:
Ivica Jelača
Mob: ++ 385 98 19 791 42

Statut Udruge možete pronaći na sljedećem linku: